3 maart 2018

OPLOSSINGEN

Je zit al langere tijd in een situatie waarin je je verloren en niet gezien voelt. Je merkt dat je niet meer echt in contact bent met wat je doet maar ook niet bij machte bent hierin verandering te brengen, want je hebt geen idee hoe. Je hebt een scala aan lichamelijke en/of psychische klachten ontwikkeld, die voortkomen uit een (bijna) burn-out.

Bij BurnoutCentrum gaan we samen op zoek naar de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. We gaan in op vragen die raken aan jouw waarden en innerlijke drijfveren. Hoe maak jij bepaalde keuzes? Wat geeft zin aan jouw leven? Dat zijn betekenisvolle vragen, want zodra je geen zin en betekenis meer ervaart in wat je doet, voel je je verloren. Je raakt vervreemd van jezelf en weet niet meer waar je staat en wat je echt wilt.

De sleutel tot herstel is het beter leren kennen en begrijpen van jezelf. Jouw levensloop, je eigen levensverhaal, vormt een routekaart naar zelfinzicht. Rode draden worden zichtbaar, waardoor je samenhang gaat ontdekken in levensgebeurtenissen en keuzes. Je leert waardevolle lessen van ervaringen en herijkt je opvattingen en overtuigingen. Kwaliteiten en talenten komen naar voren. Door het hele proces ervaar je verbinding met jezelf en neem je weer regie over je eigen leven. Met praktische opdrachten gaan we samen op zoek naar jouw echte doelen en wat je daar voor nodig hebt.

Reflectie en bewustwording in het denken/voelen/willen staan voorop, zowel in de individuele coaching als de groepstrajecten.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP: