4 oktober 2018

OVER

In mijn werk als biografisch coach & zingevingstherapeut krijg ik vaak te maken met klachten die uiteindelijk blijken voort te komen uit een (beginnende) burn-out.

Over burn-out
Je kunt burn-out zien als een ‘ziekte’ van te veel, net zoals verslaving dat is. Een bepaalde activiteit die je verricht is zo overheersend geworden dat de balans tussen lichaam en geest ernstig verstoord is geraakt. Het heeft je psycho-fysieke systeem als het ware in brand gestoken. Ik richt mij op het herstel van burn-outklachten en op het voorkomen van een burn-out waarbij Beter worden door Zelfkennis de basis vormt. Mijn kwaliteit: vitaliteit uitgedrukt in energie en zin weer levend maken. Als ingang hiervoor dient de levensloop, het verhaal voorbij de klachten en symptomen.

Over mij
In mijn eigen leven brachten persoonlijke omstandigheden, waaronder de jarenlange intensieve begeleiding van mijn oudste zoon met ernstige psychische klachten, ingrijpende veranderingen teweeg. Ik maakte kennis met de rol van mantelzorger, familie-ervaringsdeskundige en mentor en deed in de GGZ uitgebreide ervaring op. De echtscheiding die volgde, de zorg voor mijn kinderen, mijn ouders, werk, het veroorzaakte alles bij elkaar toenemende stress, een voortdurend aanpassen, het goed willen doen, steeds verder je grenzen oprekken, gebrek aan tijd, met alle gevolgen van dien… In die periode is het belang van aandacht voor mijn persoonlijke verhaal en zingeving mij eens te meer duidelijk geworden. Het leidde tot een tweetal professionele hbo-opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling & zingeving en het levensverhaal. In die tijd werkzaam als professioneel fotograaf en vertrouwd met de uiterlijke beelden van de fotografie maakte ik de overstap naar de innerlijke beelden van de biografie.

Zienswijze
De behoefte om je los te maken, je als individu op te stellen, naast de conflicterende behoefte om één te zijn, verbonden te zijn met anderen, beschouw ik als een diep gevoeld verlangen van de mens. Het hierin (her)vinden van harmonie is een belangrijk gegeven in mijn werk met cliënten in hun zoektocht naar een nieuw perspectief. Mijn hart ligt in de vele manieren om met het levensverhaal te werken waarbij het er uiteindelijk om gaat ‘welke lessen trek je uit je ups-and-downs en hoe kun je die gebruiken voor je leven en werk? En vooral wat kun je pósitief inzetten voor het deel van je levensverhaal dat nog voor je ligt, je toekomst’.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP: